Výcvik psov


Ponuka základného a rozšíreného výcviku psov


Vitajte na stránkach spoločnosti Dona Dog Center v sekcií Výcvik psov. Prečo začať s výcvikom psa? Nevycvičený, neovládateľný, nesprávne vychovávaný a vedený pes = PROBLÉM a pes predsa nemá byľ problémom, ale pomocníkom, priateľom, spoločníkom členom rodiny. Na to aby sme sa všetkým takýmto negatívam vyhli je nevyhnutné svojho miláčika ovládať a to je možné len pomocou cieleného profesionálne vedeného výcviku a socializácie, preto si Vám dovoľujeme ponúknuť naše služby:

Základný výcvik - poslušnosť zahŕňa povely privolanie, chôdza pri nohe, chôdza pri nohe na vodítku, sadni, ľahni, vstaň, dlhodobe odloženie, socializáciu.

Základný výcvik počas ubytovania psíka v hoteli / výcviková škôlka

Príprava na skúšku - cena dohodou po preverení povahových vlastností psa 

Športová kynológia 

Bližšie informácie na tel.: 0918 613 781

                                         0907 931 213

 

Virtuálna prehliadka areálu : 

https://goo.gl/maps/WrQqd7q7wer